VAMP 260 Güç izleme ünitesi

VAMP 260 çevresel ve elektriksel koşulların zorlu olduğu ağır endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. Koruma rölelerinin tasarım kriterleri ile üretilen güç izleme ünitesi akım ve gerilim trafolarının ölçüm sargılarına bağlanır. Sahip olduğu 6 dijital giriş, 2 adet kesici kontrolü imkanı, 4 adet dayanıklı alarm kontağı ve 4 adet analog (mA) çıkış ile kendi alanında eşsiz bir üründür.

Güç izleme ünitesi, çok büyük sayıda güç santrali, endüstriyel tesis ve dağıtım şebekesi işletmesi tarafından tercih edilmiştir. Ünite yerinde erişimin yanı sıra, alçak ve orta gerilim şalt ekipmanına ait bilgiye uzaktan erişim olanağı da sunmaktadır. Sahip olduğu özellikler sayesinde birbirinden ayrı pekçok ölçüm ekipmanının yerini alır, daha fazla ölçüm ve analiz bilgisini daha uygun bir maliyetle sunar.

VAMP 260 güç izleme ünitesi üç faz akım ve gerilimlerini ölçer, dijital giriş/çıkışların yanısıra analog çıkışlara da sahiptir. Ünite sık karşılaşılan haberleşme protokollerini kullanabilir.

 

Ürün Özellikleri

  • Ölçüm
  • Hesaplama
  • Transdüser
  • Alarm bilgisi
  • Genel bilgilendirme
  • Haberleşme

Döküman

 
 

Ölçüm ve hesaplama fonksiyonları, akım, gerilim, güç ve enerjinin kapsamlı bir biçimde ele alınması ile gerçekleştirilir.

Ani değerlerin yanı sıra, periyodik maksimum, ortalama ve minimum değerler operatöre sunulur.

Bunlara ilaveten harmonikler, cosφ, tanφ, faz sırası ve çalışma süreleri gibi bilgiler de güç ölçüm ünitesi yardımıyla okunabilir. Bahsedilen değerler yüksek hassasiyette ölçülüp hesaplanarak kullanıcıya sunulmaktadır.

Ölçülen ve hesaplanan tüm veriler dört adet analog (mA) çıkışlardan herbirine kolayca atanabilir.

Dijital çıkışlardan enerji palslarının alınması da mümkündür.

Ölçülen, hesaplanan değerler ya da dijital giriş sinyalleri altı adet alarm kanalına atanabilir. Sözkonusu alarm kanalları daha sonra herhangi bir dijital çıkışa atanabilir. Meydana gelmiş son 50 olay ünitenin hafızasında saklanabilir.

VAMP 260 ile ilgili her türlü bilgi ünitenin 8x22 çözünürlüklü alfanümerik/grafik ekranından, ön taraftaki seri porta bağlanmış bir PC’den ya da seri haberleşme bağlantısı üzerinden okunabilir.

VAMP 260 üniteleri endüstriyel uygulamalarda genellikle Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU ya da Spa arayüzleri ile kullanılırlar. Enerji dağıtım şebekeleri ise IEC 61850, IEC 870-5-103, DNP 3.0 ve Spa protokollerini kullanmaktadırlar
 
Pixel Soft Office