Ölçüm ve izleme üniteleri

Ölçüm ve izleme üniteleri enerji tüketimini ve kalitesini izlemek maksadıyla elektrik üretim ve dağıtım tesislerinde kullanılırlar. Diğer enerji kalitesi parametreleri ile birlikte akım ve gerilim harmoniklerinin izlenmesi, güç sisteminin durumu hakkında doğru bir fikir verecektir. Şebeke üzerinde gün geçtikçe artan lineer olmayan yükler sebebiyle enerji kalitesinin izlenmesi oldukça hayati bir konudur.

Vamp aynı zamanda ikincil dağıtım trafo postaları içinde ölçüm ve izleme ürünleri sunmaktadır. Sözkonusu üniteler de güç kalitesi izleme, alarm anonsiyatörü ve arıza noktası belirleme maksatlarıyla kullanılır. Küçük trafo postalarının SCADA sistemine bağlanıp uzaktan izlenebilmesinde kablosuz haberleşme teknolojisi önemli bir yer tutar.

Ölçüm ve izleme üniteleri de, koruma rölelerinin sahip olduğu haberleşme yeteneklerine sahiptir.

 

 
Pixel Soft Office