VAMP 140 Aşırı akım ve toprak arızası koruma rölesi

VAMP 140 aşırı akım, kısa devre ve toprak arızası korumaları için oldukça uygun maliyetli bir üründür. Ayrıca ark koruma sensörlerinin eklenebilir olması rölenin koruma fonksiyonelliğini bir üst boyuta taşımaktadır.

 

Özellikler

 • Koruma planında ilave sürat ve selektivite, ters kilitleme fonksiyonu ile VAMP 140'ın hızlı bara koruma rölesi olarak kullanılması sayesinde sağlanmıştır.
 • Son 50 olay kaydı röle hafızasında saklanır. Olay kaydı, zaman, arıza akımı, arıza öncesi akım, arıza tipi ve gecikme süresi gibi bilgileri içerir.
 • 15 dakikalık periyotlara ait ortalama ve maksimum akım değerleri röle tarafından sağlanır.
 • Her türlü ölçülen ve röle tarafından hesaplanan değer, rölenin serbestçe skalalandırılabilen mA çıkışlarına yönlendirilebilir.

Koruma

 • Üç adet aşırı akım koruma seviyesi
 • Üç adet toprak arızası koruma seviyesi
 • Faz dengesizliği koruma fonksiyonu
 • Termal aşırı yük koruma fonksiyonu
 • Kesici arızası koruması (CBFP)
 • Açma-trip devresi denetimi
 • Ark koruması (opsiyonel)
 • Disturbance recorder

 

Döküman

 
 
 
Pixel Soft Office