Ark Koruması

Tesisinizi ve personelinizi güvence altına alın

Alçak ve orta gerilim hücrelerinde meydana gelen elektrik ark kısa devresi, patlama benzeri sıcaklık ve basınç etkisiyle ekipmanda büyük hasara sebep olan, aynı zamanda personelin can güvenliğini tehtid eden bir arıza tipidir. Ark koruma sisteminin ana amacı arkı tespit ederek en kısa sürede söndürülmesini sağlamak ve böylelikle personel ile ekipmanı korumaktır. Genellikle yanma süresini mümkün olan en düşük seviyede tutmanın yolu, arkı besleyen akımı kesmekten geçer.

Ark arızasının sebep olacağı hasarı minimize etmenin en iyi yolu yanma süresini sınırlamaktır. Bu da, arıza akımını taşıyan kesicinin açtırılması ile sağlanır. Arkın ne kadar kısa zaman içinde söndürüldüğü, özellikle o sırada panelin içinde birileri çalışmaktaysa anlam kazanır.

Neden ark koruması?

Geleneksel zamana bağlı ya da blokajlı koruma koordinasyonu prensibi ile korunan tesislerde meydana gelen arıza durumlarında, koruma yeterince hızlı sağlanamaz. Bununla birlikte, yüksek empedanslı toprak arızaları, koruma rölelerinin çalışma zamanlarının uzamasına ve böylelikle büyük miktarda ark enerjisinin açığa çıkmasına sebep olur. Bu olgular insan hayatını ve ekipmanı büyük risk altına sokar.

Toplam arıza temizleme süresi:

  • Çıkış fideri 50 (röle) + 50 (kesici) = 100 ms (tekrar kapama süresi hariç)
  • Giriş fideri 350 (röle)+ 50 (kesici) = 400 ms

Direnç üzerinden topraklanmış şebekeler

  • Genellikle toprak arızası koruma rölelerinin çalışma zamanları yüksek değerlere ayarlanmıştır ve bu durum yüksek empedanslı ark arızası sürelerini arttırmaktadır.

Büyük çaplı hasarı önlemek için ark arızası yanma süreleri genellikle 100 ms değerinin altında tutulur. Bir saniyenin yarısı kadar süren bir ark büyük ihtimalle tüm şalt paneli dizininin zarar görmesine neden olacaktır!

 

Toplam arıza temizleme süresi:

  • Çıkış/giriş fiderleri 7 ms (röle) + 50 ms (kesici) = 57 ms

Direnç üzerinden topraklanmış şebekeler

  • Arızanın temizlenmesi 57 - 64 ms aralığında gerçekleşir.
    VAMP ark koruma sisteminin kullanılması ile kritik ark arızaları için çalışma süreleri önemli ölçüde azalmıştır.

 

 
Pixel Soft Office